Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165962
Trực tuyến:  12
 
Luật Công chứng
STT Tên văn bản Tải
Luật Công chứng 2006 
Luật Công chứng 2014 
Nghị định 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật công chứng 
Thông tư 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 
Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành. 
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất. 
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C