Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165941
Trực tuyến:  11
 
Luật Đất đai
STT Tên văn bản Tải
Luật đất đai 2006. 
Luật đất đai 2013. 
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 
Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 
Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 
10  Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
11  Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 
12  Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 
13  Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở. 
14  Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu tách thửa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành. 
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C