Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165974
Trực tuyến:  9
 
Luật Doanh nghiệp
STT Tên văn bản Tải
Luật Doanh nghiệp 2005. 
Luật Doanh nghiệp 2014. 
Nghị định 139/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp. 
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 
Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp. 
Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh... 
Nghị định 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép ... 
Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. 
Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo ... 
10  Luật phá sản 2004. 
11  Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013. 
12  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013. 
13  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C