Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165937
Trực tuyến:  10
 
Bán đấu giá tài sản
STT Tên văn bản Tải
Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. 
Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành. 
Thông tư 137/2010/TT-BTC quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ ... 
Thông tư 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia ... 
Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá ... 
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C