Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165958
Trực tuyến:  12
 
Bạn cần biết

DI SẢN THỜ CÚNG

    1. Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.
    Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.
    Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.
    2. Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

(Điều 670 BLDS 2005)

Tin mới hơn
Báo Thanh Niên viết về ngành công chứng chống chọi với giấy tờ giả
Những cái 'bẫy' tinh vi của cặp vợ chồng 'siêu lừa'
Những vấn đề cần biết về lập di chúc
Đào tạo nghề công chứng và miễn đào tạo nghề công chứng
Thẩm quyền chứng thực của Phòng tư pháp cấp huyện
Những điều cần biết về CMND
Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
Đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền
Ủy quyền và ủy quyền lại
Chia tài sản chung khi hôn nhân vẫn tồn tại
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C